สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หากท่านสนใจสั่งซื้อแผ่น DVD กรุณาติดต่อได้ที่
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
โทรศัพท์ 0-325-20500,0-325-20481
ใบสั่งซื้อสินค้า คลิกที่ http://www.home.kkwind.ac.th/dl_13/PurchaseOrder.php


วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0-3252-0500,0-3252-0481
เว็บไซต์ http://www.home.kkwind.ac.th/plan.php


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนพระราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2510-7755 ต่อ 9912
email: edltvvec[at]gmail.com


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2644-8150 ต่อ 639
email: edltv[at]nstda.or.th