สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร

พัลส์เทคนิค

รายละเอียดหลักสูตร:

              ศึกษาหลักการทำงาน วงจรอินทิเกรเตอร์  วงจรดิฟเฟอร์เรนทิเอเตอร์  วงจรคลิปเปอร์  วงจรแคลมเปอร์  วงจรลดทอนสัญญาณ  วงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์  วงจรชมิตต์ทริกเกอร์  วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์   วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์   วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์  วงจรไอซี 555  วงจรสร้างสัญญาณไทม์เบส    วงจรไอซีลอจิก  วงจรแยกสัญญาณนาฬิกา (Clock Extraction)   วงจรเฟสล็อคลูป (Phase Locked Loop)  วงจรซิงค์โครไนซ์   งานออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณโดยใช้ไอซีสำเร็จรูป 


ช่วงเวลาที่เปิดสอน

ไม่มีข้อมูล