สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสต : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนประกอบเครื่องกลไฟฟ้า

ครูวชิระ สุขมหา

ยอดดู 916
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนประกอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ได้แก่ แกนอาร์เมเจอร์ ขดลวดอาร์เมเจอร์


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง