สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยคอมม : การหาขนาดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ณ ตำแหน่งการเคล

ครูวชิระ สุขมหา

ยอดดู 220
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การหาขนาดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ณ ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของขดลวด


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง