สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การวิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้เฟตขยายสัญญาณขนาดเล : วงจรการให้ไบแอสเฟตที่ไม่ต่อคาปาซิเตอร์บายพาส

ครูสุคนธ์ พุ่มศรี

ยอดดู 1,213
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

วงจรการให้ไบแอสเฟตที่ไม่ต่อคาปาซิเตอร์บายพาส และหาค่าอินพุตเอาต์พุตอิมพิแดนซ์


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง