สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ : การพับและเย็บกลีบคอม้าเข้ากับฐาน

ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง

ยอดดู 3,150
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การพับและเย็บกลีบคอม้าเข้ากับฐาน


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง