สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บายศรีประยุกต์ : การพับกลีบเล็บมือนาง และการใส่ผ้านุ่งตัวบายศร

ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง

ยอดดู 1,237
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การพับกลีบเล็บมือนาง และการใส่ผ้านุ่งตัวบายศรี


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

 • ระบบจำนวนจริง

  ป้าย:  เขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละเขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละการเขียนภาพสามมิติ isometric 7

 • ห่มหมกบัวสวรรค์

  ป้าย:  ครัวไทย, อาหาร, อาหารไทย, หมกครัวไทย, อาหาร, อาหารไทย, หมกครัวไทย, อาหาร, อาหารไทย, หมกครัวไทย, อาหาร, อาหารไทย, หมก

 • การแจกแจงปกติ

  ป้าย:  การแจกแจงแบบปกติสถิติ

 • Dreamwaver Form

  ป้าย:  Dreamwaver Form

 • ปลาดุกย่างผัดกะเพรากรอบ

  ป้าย:  กะเพรากะเพรากะเพราปลาดุกย่างผัดกระเพราผัดกระเพราผัดกระเพรา

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง