สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สินค้าคงเหลือ ตอน 3 : การตีราคาสินคาคงเหลือ - ตามราคาทุน

ครูคารวศรี ลำมะยศ

ยอดดู 634
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การตีราคาสินคาคงเหลือ - ตามราคาทุน


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง