สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Unit 5: How to do things : คำศัพท์ ได้แก่ press, bend, fill, oil, screw

ครูอุทัยทิพย์ กับปิยะ

ยอดดู 576
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

คำศัพท์ ได้แก่ press, bend, fill, oil, screw


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 • บัวลอยวิลาด

  ป้าย:  สมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพร

 • ท่อสายไฟฟ้า

  ป้าย:  หลักการเบื้องต้นการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบไฟฟ้า

 • การสร้างฟอร์ม

  ป้าย:  เว็บเพจเว็บเพจเว็บเพจ

 • MS Word 2007 - สมการคณิตศาสตร์

  ป้าย:  การเขียนภาพสามมิติ isometric 8เขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละเขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละ

 • การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2

  ป้าย:  คำนวณเลขฐานคำนวณเลขฐาน