สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการบำรุ : จุดประสงค์การเรียนรู้

ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ

ยอดดู 773
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

จุดประสงค์การเรียนรู้


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

 • มอเตอร์เชดเดดโปล

  ป้าย:  ไฟฟ้า

 • ทองม้วน

  ป้าย:  ขนมกล้วยขนมกล้วยทองม้วนทองม้วนทองม้วนทองม้วน

 • ระบบจำนวนจริง

  ป้าย:  เขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละเขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละการเขียนภาพสามมิติ isometric 7

 • กระเป๋าเอนกประสงค์ ตอน 2

  ป้าย:  กระเป๋าเอนกประสงค์กระเป๋าเอนกประสงค์กระเป๋าเอนกประสงค์

 • การเขียนภาพฉาย 3 ด้าน ใบงาน 4

  ป้าย:  สายป้อนแสงสว่าง-บริภัณฑ์, การป้องกันกระแสเกินสายนิวทรัล (neutral), การคำนวณขนาดสายนิวทรัลวงจรสายป้อนมอเตอร์ ,การคำนวณ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง