สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ติดตู้เย็นเศษวัสดุ : การทำที่ติดตู้เย็นด้วยเศษวัสดุ ช่วงที่ 1

ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร

ยอดดู 638
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การทำที่ติดตู้เย็นด้วยเศษวัสดุ ช่วงที่ 1


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง