สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ตอนที่ 1 : การเจริญปัญญาตามหลักอุปายมนสิการ/การเจริญปัญญ

ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น

ยอดดู 246
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การเจริญปัญญาตามหลักอุปายมนสิการ/การเจริญปัญญาตามหลักปถนมสิการ


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง