สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บาลีศึกษาเบื้องต้น

ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น

บาลีศึกษาเบื้องต้น


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

 • ผลิตผลพลอยได้ 1

  ป้าย:  หน่วยผลิตเพิ่มผลิตผลพลอยได้

 • กระดาษทำการ

  ป้าย:  งบทดลองกระดาษทำการ

 • ระบบเลขฐาน 1

  ป้าย:  รูปสี่เหลี่ยม,เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละเอียดการเขียนภาพสามมิติ isometric 6เขียนแบบตามใบงาน , เส้นแกนหลัก, เส้นร่างรายละ

 • แกะสลักดอกทิวลิป

  ป้าย:  ปฏิบัติการเขียนภาพฉาย , ด้านข้าง, ด้านบนปฏิบัติการเขียนภาพฉาย , ด้านข้าง, ด้านบนการเขียนภาพฉาย 3 ด้าน ใบงาน 2

 • ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

  ป้าย:  ไฟฟ้า

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง