สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสั : หน้าที่และบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทยในอดีต

ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น

ยอดดู 180
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

หน้าที่และบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทยในอดีต


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง