สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การวางแผนรายจ่ายอย่างมีประสิทธภาพ

ครูวรลักษณ์ สร้อยเขียว

การวางแผนรายจ่ายอย่างมีประสิทธภาพ


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง