สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดมีดอกเบี : ตั๋วสัญญาใช้เงิน การบันทึกบัญชีตั๋วสัญญาใช้เง

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 3,472
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

ตั๋วสัญญาใช้เงิน การบันทึกบัญชีตั๋วสัญญาใช้เงิน


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง