สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดไม่มี ดอก

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดไม่มี ดอกเบี้ย (ต้องการเงินเต็มตามจำนวนที่ขอกู้)


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง