สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Hospitality การต้อนรับ : การต้อนรับ (Hospitality) การให้ข้อมูล (Inform

ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม

ยอดดู 829
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การต้อนรับ (Hospitality) การให้ข้อมูล (Information) และการกรอกแบบฟอร์ม (forms)


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง