สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น : งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดส

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 3,067
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดสรรกำไรสะสม


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง