สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) : กำไรสะสม

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 916
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

กำไรสะสม


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง