สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : การไถ่ถอนหถ้นกู้สูงกว่ามูลค่า หุ้นกู้ชนิดไถ่ถ

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 248
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การไถ่ถอนหถ้นกู้สูงกว่ามูลค่า หุ้นกู้ชนิดไถ่ถอนเป็นงวด ๆ


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง