สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนที่เป็นต้นแบบนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ

ครูสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์

ยอดดู 618
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

โรงเรียนที่เป็นต้นแบบนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง