สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง