สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : รายงานต้นทุนการผลิต (แผนกที่ 1)

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 2,395
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

รายงานต้นทุนการผลิต (แผนกที่ 1)


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง