สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รายงานต้นทุนการผลิต

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 732
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รายงานต้นทุนการผลิต


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง