สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุน

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและมีต้นทุนโอนมา 1


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง