สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 1 : แบบทดสอบก่อนเรียน, ทบทวนเรื่องงบประมาณ

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 821
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

แบบทดสอบก่อนเรียน, ทบทวนเรื่องงบประมาณ


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง