สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 2 : การหาจุดคุ้มทุน, การตัดสินใจปิดกิจการ

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 308
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

การหาจุดคุ้มทุน, การตัดสินใจปิดกิจการ


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง