สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 2 : ตัวอย่างการตัดสินใจปิดกิจการ, แบบทดสอบหลังเรี

ครูสุภาพ เถื่อนเมือง

ยอดดู 281
0 0
 
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถกดปุ่มชอบได้

ตัวอย่างการตัดสินใจปิดกิจการ, แบบทดสอบหลังเรียน


รายการบทเรียน


ความคิดเห็น

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดเห็น คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง