สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ครัวการอาชีพวังฯ

เสื้อสมัยนิยม 1

ศิลปะงานผ้า

ปักสวยด้วยมือ

เสื้อผ้าอาภรณ์

ผ้าและการแต่งกาย

โมเดิร์น ดีไซน์

ไอเดีย ดีไซน์

ดอกไม้กับใบไม้

ดอกไม้สด 1

สวยใสสไตล์การอาชีพวังฯ

สวยแบบมืออาชีพ

คอมพิวเตอร์น่ารู้

Unreal World

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ

เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC)

การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

การนวดแผนไทย

สร้างสรรค์งานศิลป์

ดนตรีกีต้าคลาสสิค

งานเขียนแบบก่อสร้าง

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

การออกแบบระบบไฟฟ้า